/ Мэдээ мэдээлэл / “Монгол Цагдаа-2015” хүчний гурван төрөлтийн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Монгол Цагдаа-2015” хүчний гурван төрөлтийн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.

“Монгол Цагдаа-2015” хүчний гурван төрөлтийн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын Б/207 тоот тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд алба хаагчдын бие бялдар, хурд, хүч, тэсвэрийн чанарыг хөгжүүлэх, ажлын хүрээнд Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс “Монгол Цагдаа-2015” хүчний гурван төрөлтийн тэмцээнийг ЦЕГ-ын БТС-ын "Хүч" хорооны спорт зааланд амжилттай зохион байгууллаа.
Тэмцээнд 21 байгууллагын 120 орчим тамирчид, эрэгтэй 8 жингийн ангилалаар өрсөлдөж, жин тус бүрт гурван байр шалгаруулж дүнгээ гаргасан юм.

70 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр С.Лхагвадорж УБХ ЦГ
2-р байр Б.Эрдэнэбат Өвөрхангай аймгийн ЦГ
3-р байр Д.Цэрэндорж Хамгаалалтын 3 –р газар
70 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Г.Даваажаргал УБХ ЦГ
2-р байр С.Лхагвадорж УБХ ЦГ
3-р байр Ч.Өлзийбаяр Хамгаалалтын 1–р газар
70 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Д.Цэрэндорж Хамгаалалтын 3 –р газар
2-р байр Б.Эрдэнэбат Өвөрхангай аймгийн ЦГ
3-р байр З.Эрдэнэбаяр Хамгаалалтын 3 –р газар
70 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр С.Лхагвадорж УБХ ЦГ
2-р байр Д.Цэрэндорж Хамгаалалтын 3 –р газар
3-р байр Б.Эрдэнэбат Өвөрхангай аймгийн ЦГ
80 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Э.Даваажаргал Багануур дүүргийн ЦГ
2-р байр Д.Мөнгөнхүү Төв аймгийн газар
3-р байр Б.Баясгалан Тусгай ажиллагааны газар
80 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Э.Даваажаргал Багануур дүүргийн ЦГ
2-р байр Ш.Батболд Хамгаалалтын 1–р газар
3-р байр Б.Батжаргал Булган аймгийн ЦГ
80 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Э.Даваажаргал Багануур дүүргийн ЦГ
2-р байр Б.Батжаргал Булган аймгийн ЦГ
3-р байр Б.Баясгалан Тусгай ажиллагааны газар
80 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Э.Даваажаргал Багануур дүүргийн ЦГ
2-р байр Б.Баясгалан Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр Б.Батжаргал Булган аймгийн ЦГ
90 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Х.Батхишиг БГД-ийн ЦХ-1
2-р байр У.Анхбаяр Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр Б.Бат-Эрдэнэ Холбооны хэлтэс
90 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Б.Ган-Очир Хамгаалалтын 1–р газар
2-р байр Э.Энхбаяр Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр Г.Мөнххайрхан Холбооны хэлтэс
90 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Х.Батхишиг БГД-ийн ЦХ-1
2-р байр Б.Ган-Очир Хамгаалалтын 1–р газар
3-р байр Э.Энхбаяр Тусгай ажиллагааны газар
90 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Х.Батхишиг БГД-ийн ЦХ-1
2-р байр Б.Ган-Очир Хамгаалалтын 1–р газар
3-р байр У.Анхбаяр Тусгай ажиллагааны газар
-100 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Б.Батдэлгэр Налайх дүүргийн ЦГ
2-р байр У.Мөнхэрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр П.Мөнхтөр БЗД ЦХ-2
-100 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Р.Баярмагнай ХСИС
2-р байр Б.Батдэлгэр Налайх дүүргийн ЦГ
3-р байр У.Мөнхэрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
-100 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Б.Батдэлгэр Налайх дүүргийн ЦГ
2-р байр О.Лувсандорж Налайх дүүргийн ЦГ
3-р байр Э.Бат-амгалан Налайх дүүргийн ЦГ
-100 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Б.Батдэлгэр Налайх дүүргийн ЦГ
2-р байр Э.Бат-амгалан Налайх дүүргийн ЦГ
3-р байр П.Мөнхтөр БЗД ЦХ-2
+100 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Н.Батзаяа Хамгаалалтын 3–р газар
2-р байр Ш.Уламбаяр Хамгаалалтын 2–р газар
3-р байр Т.Шинэзориг Хамгаалалтын 2–р газар
+100 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Т.Шинэзориг Хамгаалалтын 2–р газар
2-р байр Ш.Уламбаяр Хамгаалалтын 2–р газар
3-р байр О.Батжаргал Хамгаалалтын 2–р газар
+100 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Ш.Уламбаяр Хамгаалалтын 2–р газар
2-р байр Н.Батзаяа Хамгаалалтын 3–р газар
3-р байр Д.Ихтамир БЗД ЦХ-1
+100 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Н.Батзаяа Хамгаалалтын 3–р газар
2-р байр Ш.Уламбаяр Хамгаалалтын 2–р газар
3-р байр Т.Шинэзориг Хамгаалалтын 2–р газар
Мастер 90 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр П.Энхтогтох ЦЕГ
2-р байр Б.Лхагваням БГД ЦХ-1
3-р байр Х.Сайхнаа Төмөр Зам ЦГ
Мастер 90 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр П.Энхтогтох ЦЕГ
2-р байр Ш.Наранбаатар ЦЕГ
3-р байр Б.Лхагваням БГД ЦХ-1
Мастер 90 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Х.Сайхнаа Төмөр Зам ЦГ
2-р байр Б.Лхагваням БГД ЦХ-1
3-р байр П.Энхтогтох ЦЕГ
Мастер 90 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр П.Энхтогтох ЦЕГ
2-р байр Б.Лхагваням БГД ЦХ-1
3-р байр Х.Сайхнаа Төмөр Зам ЦГ
Мастер -100 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Х.Ууганбаяр Хамгаалалтын 1-р газар
2-р байр Л.Мөнхбат БГД ЦХ-1
3-р байр Б.Бат-Эрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
Мастер -100 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Л.Мөнхбат БГД ЦХ-1
2-р байр Х.Ууганбаяр Хамгаалалтын 1-р газар
3-р байр Б.Бат-Эрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
Мастер -100 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Б.Бат-Эрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
2-р байр Л.Мөнхбат БГД ЦХ-1
3-р байр Х.Ууганбаяр Хамгаалалтын 1-р газар
Мастер -100 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Л.Мөнхбат БГД ЦХ-1
2-р байр Б.Бат-Эрдэнэ Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр Х.Ууганбаяр Хамгаалалтын 1-р газар
Мастер +110 кг-ын жингийн суултын төрөлд:
1-р байр Л.Эрдэнэцогт БГД ЦХ-1
2-р байр Д.Түмэнжаргал Говьсүмбэр аймгийн ЦГ
3-р байр Б.Бямбадорж ЦЕГ
Мастер +110 кг-ын жингийн хэвтээ шахалтын төрөлд:
1-р байр Л.Эрдэнэцогт БГД ЦХ-1
2-р байр Ч.Бямбадорж СБД ЦХ-2
3-р байр Д.Түмэнжаргал Говьсүмбэр аймгийн ЦГ
Мастер +110 кг-ын жингийн таталтын төрөлд:
1-р байр Л.Эрдэнэцогт БГД ЦХ-1
2-р байр Д.Түмэнжаргал Говьсүмбэр аймгийн ЦГ
3-р байр Б.Бямбадорж ЦЕГ
Мастер +110 кг-ын нийлбэр дүнгээр:
1-р байр Л.Эрдэнэцогт БГД ЦХ-1
2-р байр Д.Түмэнжаргал Говьсүмбэр аймгийн ЦГ
3-р байр Б.Бямбадорж ЦЕГ
Байгууллагын дүнгээр:
1-р байр БГД ЦХ-1
2-р байр Тусгай ажиллагааны газар
3-р байр Хасгаалалтын 2-р газар тус тус эхний 3 байрт шалгарсан.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна